Варковицька сільська територіальна громада
Дубенського району Рівненської області

Оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей Варковицької сільської ради

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВАРКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ     РІВНЕНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

(Восьме  скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

ОСНОВНА   ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

15  липня   2021 року                                                                            №  102  

 

Про оголошення  та проведення конкурсу 

на заміщення вакантної посади  начальника

Служби у справах дітей  Варковицької сільської

ради

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», «Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 р. № 203-19, «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Варковицької сільської ради»,  «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Варковицької сільської ради» з метою  заміщення вакантної посади  начальника Служби у справах дітей  Варковицької сільської ради :

 

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади  начальника Служби у справах дітей  Варковицької сільської ради

2.Затвердити загальні  вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади (Додаток 1)

3.Утворити конкурсну комісію для відбору кандидатів на заміщення вакантної посади Велицької сільської ради (додаток 2).

4.Повідомлення про оголошення конкурсу  оприлюднити  на  сайті та дошці оголошень сільської ради

5.Затвердити  екзаменаційні білети для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади начальника   Служби у справах дітей  Варковицької сільської ради. (додаток 3).

6. Провести конкурс на заміщення вакантної посади  начальника Служби у справах дітей  Варковицької сільської ради   18 серпня 2021 року о 10.00год. в приміщенні сільської ради.

7.Призначити секретаря сільської ради Омелянюк А.О. відповідальною за прийом документів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади на термін прийому документів – 30  календарних  днів з дня оголошення про проведення конкурсу до 15 серпня 2021року.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                         Юрій  ПАРФЕНЮК

                                                                            

 

                                                                                     Додаток 1

                                                                                     до розпорядження

                                                                                     №102 від 15.07.2021р

   

 

ВИМОГИ

до претендентів на заміщення вакантної посади начальника                   Служби у справах дітей  Варковицької сільської ради

 

 

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 (двох) років.

- вільне володіння державною мовою;

- вміння працювати на персональному ком’ютері в режимі користувача.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Варковицької сільської ради такідокументи:

 

1)письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

2)заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4)копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5)підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою відповідно до законодавства;

6)копію документа, який посвідчує особу;

7)копію трудової книжки;

8)копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс за адресою: вул. Шевченка, 15, село Варковичі, Дубенського району, Рівненської області, 73160

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та з інших питань надається у Варковицькій сільській раді за телефоном (098)3496500 або електронною адресою: varkovsr@ukr.net

 

      

Сільський голова                                         Юрій  ПАРФЕНЮК

 

                                                                                     Додаток 2

                                                                                     до розпорядження

                                                                                     №102 від 15.07.2021р

 

Для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей  Варковицької сільської ради  затвердити склад конкурсної комісії:

Голова комісії: Климчук Ніна Миколаївна, начальник відділу освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради

Секретар комісії:  Тендюк Аліна Василівна, головний  спеціаліст (юрист) сільської ради;

Члени комісії: Омелянюк Алла Олександрівна, секретар сільської ради;

Прокопчук Євгенія Модестівна старший інспектор з соц. допомог Варковицької сільської ради;

Мельничук Світлана Павлівна, начальник фінансового відділу сільської ради;

 

 

 

Сільський голова                                         Юрій  ПАРФЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                     Додаток 3

                                                                                     до розпорядження

                                                                                     №102 від 15.07.2021р

 

Екзаменаційні білети

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади начальника  Служби у справах дітей Варковицької сільської ради

 


 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_______________Климчук Н.М.

«____»____________2021 року

 

 

Екзаменаційний білет № 1


для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади.
 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 4. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними.
 5. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 

 

Екзаменаційний білет № 2


для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Основні риси Украïнськоï держави за Конституцією України.
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 4. Об'єкти захисту.
 5. Притулки для дітей служб у справах дітей (статті 11-11-2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 

Екзаменаційний білет № 3


для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Форма правління в України.
 2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 3. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, близькі особи, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів, корупційне правопорушення.
 4. Загальні вимоги до обробки персональних даних.
 5. Функції служби у справах дітей (постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30.08.200 № 1068).

 

 

 

 

 

Екзаменаційний білет № 4


для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Визнання найвищої соціальної цінності Украйни.
 2. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування
 3. Антикорупційна експертиза.
 4. Права суб'єкта персональних даних
 5. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (стаття 1 Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 

 

Екзаменаційний білет № 5


для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 2. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
 3. Вимоги до поведінки осіб.
 4. Оплата доступу до персональних даних.
 5. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (стаття 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 

 

Екзаменаційний білет № 6

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Найважливіші функції держави.
 2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Державний захист викривачів.
 4. Видалення або знищення персональних даних.
 5. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (стаття 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 

 

Екзаменаційний білет № 7

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції Украйни.
 2. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 4. Підстави для обробки персональних даних.
 5. Органи опіки та піклування. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (статті 11 - 12 Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 

 

Екзаменаційний білет № 8

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Повноваження територіальних громад відповідно до Конституції України.
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 4. Порядок доступу до персональних даних
 5. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (стаття 19 Сімейного Кодексу України).

 

 

Екзаменаційний білет № 9

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 2. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
 4. Зміни і доповнення до персональних даних.
 5. Підстави позбавлення батьківських прав (стаття 164 Сімейного Кодексу України).

 

 

Екзаменаційний білет № 10

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Обов’язки громадянина України.
 2. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
 4. Міжнародне співробітництво та передача персональних даних.
 5. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (стаття 166 Сімейного Кодексу України).

 

 

Екзаменаційний білет № 11

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Державні символи України.
 2. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 4. Забезпечення захисту персональних даних.
 5. Управління майном дитини (стаття 177 Сімейний Кодекс України).

 

 

Екзаменаційний білет № 12

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Конституційне право на працю.
 2. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
 4. Поширення персональних даних.
 5. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Особи, які мають переважне право перед іншими право на усиновлення дитини (статті 212 - 213 Сімейного Кодексу України).

 

 

Екзаменаційний білет № 13

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Конституційне право на освіту.
 2. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.
 3. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
 4. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних.
 5. Особа, яка не може бути опікуном, піклувальником дитини. Припинення опіки,     піклування над дитиною (статті 244 та 250 Сімейного кодексу України).

 

 

Екзаменаційний білет № 14

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Конституційне право на соціальний захист.
 2. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
 3. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 4. Особливі вимоги до обробки персональних даних.
 5. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (стаття 243 Сімейного Кодексу України).

 

 

 

Екзаменаційний білет № 15

 

для складання іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Варковицькій сільській раді

 1. Конституційне право на охорону здоров’я.
 2. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 4. Повідомлення про обробку персональних даних.
 5. Поняття «прийомна сім'я», «прийомні батьки», «прийомні діти», «створення прийомної сім´ї» (статті 256-1-4 Сімейного Кодексу України)